... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Dobrovolnictví > Dobrovolnický program DOHROMADY >

Dobrovolnický program DOHROMADY

Dobrovolnický program DOHROMADY vznikl v kontextu transformace pobytových sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením v Karlovarském kraji v r. 2012.

Dobrovolnický program je rozvíjen dvěma směry:

  • Jeden směr se zaměřuje na podporu klientů, kteří žijí v Domovech pro osoby se zdravotním postižením ústavního typu.
  • Druhý směr se zaměřuje na klienty, kteří žijí v běžném prostředí za podpory návazných sociálních služeb.

Cílem programu je zejména podpořit lidi s postižením v navázání kontaktů v místě bydliště a ukázat jim možnosti trávení volného času. Celkově pak podpořit navazování kontaktu dlouhodobě izolovaných lidí s mentálním postižením s běžným prostředím.

Realizace programu

Většina dobrovolníků spolupracuje s klienty, kteří nebydlí v ústavních zařízeních.

V počátku dobrovolnického programu se jednalo zejména o klienty, kteří v průběhu minulých let opustili krajské ústavní zařízení v rámci projektů zaměřených na transformaci sociálních služeb. Cílova skupina se postupně rozšířila i na klienty, kteří žijí v rodinném prostředí nebo využívají sociální či pečovatelské služby. Z počátku tvořili cílovou skupinu zejména lidé s mentálním postižením, nyní jsou to i lidé se zdravotním a kombinovaným postižením.

V poslední době se také čím dál více setkáváme s tím, že dobrovolníci poskytují klientům podporu při nácviku potřebných sociálních dovedností – hospodaření s penězi, čtení, psaní, vaření, apod. Aktivity nejsou zaměřeny pouze na trávení volného času. V K. Varech se od února 2016 rozjelo doučování lidí s postižením. Doučování probíhá pravidelně každý týden na střední pedagogické škole v K. Varech.

Program je realizovaný formou individuálního kontaktu mezi dobrovolníkem a člověkem s postižením. Dobrovolník poskytuje klientům podporu při trávení volného času – návštěva kulturních akcí, výlety, procházky, sport, kino, tanec a divadlo (pasivně i aktivně) apod., podle přání klienta. Jsou vytvořeny medailonky klientů, které obsahují informace o jejich přáních, zájmech a případných speciálních nárocích na dobrovolníka. Medailonky jsou k dispozici dobrovolníkům, dvojice jsou vytvořeny na základě společných zájmů a přání. Nemusí se jednat pouze o dvojice, často do dobrovolnictví vstupují dobrovolníci se s vým kamarádem.

V našem dobrovolnickém centru se zaměřujeme na dlouhodobé dobrovolnictví a na to, aby dobrovolnictví bylo pravidelné. Většina našich dobrovolníků s námi spolupracuje dlouhodobě a s klienty se scházejí pravidelně. Někteří dobrovolníci každý týden, nejčastější intenzita schůzek je ale 1 x 14 dní. Dobrovolníci také pořádají jednorázové akce – výlety, společenské akce, večírky apod.

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk