... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Dobrovolnictví > Dobrovolnický program pro seniory >

Dobrovolnický program pro seniory

 Na přelomu roku 2014 a 2015 se dobrovolnictví rozšířilo i pro seniory.

Dobrovolnický program pro seniory je rozvíjen dvěma směry:

  • Senioři žijící v Domovech pro seniory, v pečovatelských domech, využívající denní a týdenní stacionáře
  • Senioři žijící samostatně (v rodině, s podporou pečovatelské služby)

Dobrovolnický program vznikl na základě poptávky Karlovarského kraje. Seniorů přibývá, často jsou osamoceni a uvítali by někoho, kdo si s nimi přijde popovídat, zahrát hry, společně někam vyrazí apod.  V kraji je všeobecně nedostatečná neformální podpora této cílové skupiny.

V rámci dobrovolnického programu pro seniory spolupracujeme s Městským zařízením sociálních služeb Karlovy Vary, s Domovem pro seniory v Mariánských Lázních, s Domovem pro seniory v Chebu a s Oblastní charitou v Ostrově.

Program je realizovaný formou individuálního kontaktu mezi dobrovolníkem a seniorem, případně skupinou seniorů. Dobrovolník poskytuje seniorům podporu při trávení volného času – návštěva kulturních akcí, výlety, procházky, ruční práce, společenské hry apod., podle přání seniorů. Schůzky dobrovolníka s klienty probíhají pravidelně, rozsah je stanoven individuálně (většinou 1 – 2 x za 14 dní).

Program je realizován buď formou jeden na jednoho, kdy se dobrovolník pravidelně setkává s konkrétním seniorem, nebo skupinovou formou, kdy se jeden či více dobrovolníků setkává se skupinou seniorů v zařízení. V rámci skupinových aktivit probíhá v pečovatelském domě v K. Varech pravidelně každý týden jóga pro seniory vedená dvěma dobrovolnicemi. Ve stejném pečovatelském domě probíhá každý týden setkání dobrovolníků a seniorů, kde hrají hry, povídají si a vyrábí různé dekorace. V Domově pro seniory v Mariánských Lázních probíhá každý týden setkání seniorů s dobrovolnicí, kde vyrábí různé věci a procvičují jemnou motoriku.

V poslední době přibývá seniorů, kteří žijí ve svých domácnostech a jsou osamoceni. Kontaktují nás buď sami na základě informace od sociální pracovnice městského úřadu, nebo přes terénní pečovatelskou službu. Za nimi pak individuálně docházejí dobrovolníci. Zde se jedná většinou o procházky a popovídání si. Pro dobrovolníky jsou vytvořeny medailonky klientů, které obsahují informace o

Pravidelně spolupracujeme s Městským zařízením sociálních služeb K. Vary při organizaci jednorázových akcí. Naši dobrovolníci doprovází seniory do divadla, na koncerty, výstavy apod. Každoročně také dobrovolníci pořádají vánoční koncert a posezení v pečovatelském domě v K. Varech a v Domově pokojného stáří v Ostrově.

 

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk