... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Dobrovolnictví >

Dobrovolnické centrum INSTAND v Karlovarském kraji

V rámci dobrovolnického centra je realizován Dobrovolnický program DOHROMADY, který je zaměřený na trávení volného času s lidmi se zdravotním postižením (převážně s mentálním postižením). Od roku 2014 je činnost dobrovolnického centra rozšířena o dobrovolnický program pro seniory. 

Naše dobrovolnické centrum získává, připravuje a zprostředkovává dobrovolníky pro spolupracující neziskové organizace.

INSTAND je akreditovaným dobrovolnickým centrem a je součástí Rady dobrovolnických center severozápad.

Vznik dobrovolnického centra: duben 2012

Financování: Ministerstvo vnitra ČR, Karlovarský kraj, Statutární město Karlovy Vary, MPSV (Program 3G), INSTAND, z. ú, nadace ČSOB (rok 2013, 2016 - 17), Nadační fond TESCO (rok 2016 - 17), nadace AGROFERT (rok 2016 - 17), KPMG (rok 2017), Globus ČR, k.s. (rok 2017 - 18)

Propagace dobrovolnictví

Dobrovolnictví pravidelně prezentujeme na středních a vyšších odborných školách formou přednášek a vyvěšením informačních letáků, na akcích v Karlovarském kraji (den sociálních služeb, PATA festival, apod.) a vyvěšením informačních letáků na důležitých informačních místech po celém Karlovarském kraji.

Akuální informace o našem dobrovolnickém centru, zajímavé články a informace o různých akcích najdete na našem facebookovém profilu Dobrovolnické centrum Instand.

Neváhejte a zapojte se!

Vedoucí dobrovolnického centra, koordinátorka dobrovolníků:

Mgr. Romana Trutnovská
tel: 605 001 954
e-mail: trutnovska@instand.cz

Alena Mičkaninová - koordinátorka dobrovolníků programu DOHROMADY v Karlových Varech, administrativní pracovnice            tel: 605 001 950                                                                                                                                                                                                        e-mail: mickaninova@instand.cz

Facebook: Dobrovolnické centrum Instand

 

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk