... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Publikace ke stažení > Instruktážní filmy Cesta za světlem a Domeček >

Instruktážní filmy Cesta za světlem a Domeček

Instruktážní filmy vytvořené v rámci projektu „Vzdělání pracovníků jako základ rozvoje sociálních služeb“ přibližují na příkladu příspěvkové organizace Zámek Nová Horka transformaci pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji. Filmy jsou ke shlédnutí níže v tomto článku nebo na vyžádání v omezeném počtu na DVD.

Námět, scénář, režie, kamera: PaedDr. Eva Brožová, s použitím materiálu natočeného pracovnicemi Zámku Nová Horka.

Střih, výroba, technická spolupráce: Martin Karger.

Cesta za světlem (22 minut) – film nás seznamuje s životními příběhy žen, které žily dlouhá léta v zařízení sociálních služeb v Zámku Nová Horka. Jako první dostaly šanci, v rámci transformace Zámku, přejít do služby chráněného bydlení v Novém Jičíně. Můžeme tak spolu s nimi sdílet jejich přání, představy, očekávání, ale i obavy, které je provázely při přechodu do chráněného bydlení. Ve filmu jsou použity obrazy obyvatelky Zámku paní Věry Bárové.

Domeček (27 minut) – instruktážní film, který dokumentuje přípravu žen na přechod do jiných služeb, hlavně do služeb chráněného bydlení. Film nám ukazuje mapování potřeb jednotlivých uživatelek, zjišťování jejich přání, vyplňování tzv. „Dotazníku samostatnosti“a převážně pak „nácviky na Domečku“. Zde se uživatelky pravidelně připravovaly na konkrétní život v samostatné domácnosti, učily se vařit, prát, žehlit, uklízet.

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk