... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
O nás > Tým > PhDr. Jaroslava Sýkorová – zakladatelka, externí spolupracovnice, supervizorka, kouč >

PhDr. Jaroslava Sýkorová – předsedkyně sdružení

Absolvovala Katedru sociální práce FF UK. Inspektorka kvality sociálních služeb, externí vyučující na Katedře sociální práce FF UK a na Katedře andragogiky. Má dlouholeté zkušenosti s přípravou a lektorováním vzdělávacích programů pro pracovníky poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb.  Od roku 2004 předsedkyně, resp. výkonná ředitelka organizace Instand.

Podílela se na tvorbě standardů kvality sociálních služeb, na tvorbě Metodiky inspekcí a na tvorbě vzdělávacího programu pro inspektory.

Absolvovala supervizní výcvik a výcvik v koučování. Podílela se na tvorbě supervizního výcviku pro supervizory v sociálních službách, ve kterém také lektorovala.

Od poloviny devadesátých let se věnuje se transformaci pobytových sociálních služeb ústavního typu, vytvořila řadu projektů pro odchod lidí z ústavů do běžného bydlení a života. Je autorkou publikace Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových služeb.

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk