... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Publikace ke stažení > Manuál pro metodiky v sociálních službách >

Manuál pro metodiky v sociálních službách

Manuál pro metodiky v sociálních službách byl na základě praktických zkušeností zpracován autory Ilonou Holkovou a Alešem Gabryszem během roku 2010. Smyslem publikace je inspirovat poskytovatele sociálních služeb, a to jak ty, kteří dosud pochybují o významu metodických postupů, tak i ty, kteří vnímají jejich potřebnost, ale neví, jak „do toho“, jak začít nebo se setkávají při metodické práci s konkrétními problémy. Text je zaměřen na role metodika, tvorbu pravidel a metodik a hodnocení a kontrolní činnost. V neposlední řadě publikace obsahuje inspirující praktické přílohy.

 
 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk