... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Publikace ke stažení > Manuál zkušeností z průběhu transformace rezidenčních sociálních služeb >

Manuál zkušeností z průběhu transformace rezidenčních sociálních služeb

Manuál zkušeností z průběhu transformace rezidenčních sociálních služeb byl ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi Zámek Nová Horka a Domov Jistoty zpracován během roku 2010. Cílem publikace je zmapovat proces přechodu uživatelů z ústavních zařízení do obcí a alternativních služeb, zmapovat fungující nástroje používané při realizaci a řízení transformačního procesu, zmapovat některé problematické situace procesu přechodu uživatelů a ukázat možné způsoby dobré reakce na tyto situace.

 
 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk