... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
O nás > Tým > Mgr. Romana Trutnovská - vedoucí dobrovolnického centra, nyní na mateřské dovolené >

Mgr. Romana Trutnovská - vedoucí pobočky karlovy Vary, koordinátorka dobrovolníků, projektová manažerka

Absolvovala Katedru sociální práce na FF UK v Praze, nyní zde pokračuje v doktorském studiu. V rámci studia má přednášky zaměřené na sociální práci s lidmi s postižení. V letním semestru 2015 otevírá volitelný předmět Současné trendy v podpoře lidí s postižením.

V letech 2010 - 2012 pracovala v organizaci Rytmus – od klienta k občanovi, o. p. s. na pozici pracovní konzultantka v rámci služby podporovaného zaměstnávání pro osoby s mentálním postižením.

Nyní pracuje zejména jako koordinátorka Dobrovolnického centra INSTAND v Karlových Varech, které založila v roce 2012. Dobrovolnické centrum nejprve začalo realizovat Dobrovolnický program DOHROMADY, který je zaměřený na trávení volného času s lidmi s postižením. V roce 2014 se činnost dobrovolnického centra rozšířila o Dobrovolnický program pro seniory. V rámci dobrovolnictví realizuje přednášky na středních školách po celém Karlovarském kraji, kde seznamuje studenty s dobrovolnictvím a nabízí jim možnosti zapojení do dobrovolnické činnosti. Pro střední pedagogickou školu, gymnázium a VOŠ v Karlových Varech realizuje přednášky na téma individuálního plánování a dle domluvy besedy na vybraná témata.

V letech 2013 – 2014 byla manažerkou projektu „Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením“. V rámci tohoto projektu lektorovala kurz Využívání přirozené podpory a dobrovolnictví v integraci lidí s postižením do společnosti a kurz Podporované rozhodování a vytváření sociální sítě kolem člověka s postižením.

Věnuje se problematice přirozené podpory a síťování kolem člověka s postižením a novým možnostem, které přináší Občanský zákoník. V roce 2013 byla na zahraničních stážích v Kanadě a ve Švédsku, které byly zaměřeny na zahraniční zkušenosti v podporovaném rozhodování a opatrovnictví u lidí s postižením. Lektoruje kurzy zaměřené na Podporované rozhodování a Profesionální opatrovnictví.

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk