... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Dobrovolnictví > Dobrovolníci >

Dobrovolníci

Naši současní dobrovolníci jsou z řad studentů gymnázií, z pedagogické školy a VOŠ ve věku 17 – 21 let. Převážná část těchto studentů se chce hlásit na vysoké školy humanitního a pedagogického zaměření. V poslední době přibývají dobrovolníci v produktivním věku Tvoří již téměř polovinu dobrovolníků. V součastné době jsou našimi dobrovolníky i samotní lidé s postižením, kteří také chtějí pomáhat. Tito dobrovolníci potřebují mnohem větší podporu od koordinátorů, ale i přes to se nám tento model velice osvědčil.

Nejčastější motivací k dobrovolnictví je, že chtějí pomoc někomu potřebnému, smysluplně trávit svůj volný čas, získat cenné zkušenosti pro budoucí studium či zaměstnání a poznat nové lidi.

Co poskytujeme našim dobrovolníkům?

Dobrovolníkům poskytujeme předvstupní přípravu k výkonu dobrovolnické činnosti a zdravotnické školení první pomoci. Předvstupní přípravu zajišťuje koordinátor dobrovolníků, probíhá buď skupinově, nebo individuálně.

S dobrovolníkem uzavírá koordinátor smlouvu o výkonu dlouhodobé dobrovolnické službě, přílohou smlouvy je kodex dobrovolníka a mlčenlivost. K smlouvě dobrovolník dokládá výpis z rejstříků trestů a podpisem smlouvy prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k výkonu dobrovolnické činnosti.

Každý dobrovolník je pojištěn pro případ odpovědnosti pojištěného (dobrovolníka) za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo pohřešováním (ztrátou) věci a pro případ úrazu, kdy je pojištěn život nebo zdraví pojištěné osoby (dobrovolníka) na riziko smrti úrazem a trvalých následků úrazu, to vše při výkonu dobrovolnické činnosti. Jedná se o pojistnou smlouvu č.: 001-0088-018, která vyhovuje zákonu o dobrovolnické službě.

Za účelem kontroly, hodnocení dobrovolnické činnosti a řešení (předcházení) případných problémů probíhají pravidelně 1 x za tři měsíce v rozsahu 2 hodin skupinové supervize pod vedením odborného supervizora. Pokud se z nějakých důvodů neuskuteční skupinová supervize, probíhá skupinové setkání dobrovolníků s koordinátorem. Práce s lidmi s postižením a seniory je náročná a někteří z našich současných dobrovolníků nemají s touto cílovou skupinou zkušenosti. Koordinátor proto poskytuje zvýšenou podporu dobrovolníkům, koordinátor dobrovolníků je v pravidelném spojení s dobrovolníky a dle individuální potřeby dobrovolníka probíhají individuální schůzky koordinátora a dobrovolníka (zpravidla 1-2 x 2 měsíce).

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk