... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
O nás >

Poslání a cíle INSTAND

 

 • prosazovat kvalitu v poskytování sociálních a ostatních veřejných služeb
 • přispívat k ochraně práv uživatelů zejména sociálních služeb
 • usilovat o uplatňování sociálních služeb jako nástroje sociálního začleňování lidí
 • přispívat ke zvyšování informovanosti a k rozvoji vzdělávání
 • prosazovat zavádění standardů kvality a systému hodnocení kvality ve veřejných službách
 • posilovat úlohu neziskových organizací poskytujících alternativní služby k tradičním, zejména ústavním, sociálním službám
 • podporovat spolupráci nestátních organizací, krajů a obcí

Činnost naší organizace je utvářena firemní kulturou na základě společně sdílených hodnot a procesů:

 • ctíme hranice činnosti vyplývající z poslání společnosti
 • kvalitě dáváme přednost před vlastním prospěchem, stereotypy, pohodlnou jistotou
 • hledáme nové způsoby, tvoříme nové postupy tam, kde je potřeba zlepšovat život lidí ohrožených sociálním vyloučením, pracovní činnosti poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb
 • propojujeme spolupráci institucí, uživatelů sociálních služeb, opatrovníků, poskytovatelů, nestátních neziskových organizací, zadavatelů, veřejnosti
 • nepřebíráme za ně odpovědnost, podporujeme jejich rozhodování a posilujeme kompetence k převzetí vlastní odpovědnosti
 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk