... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Dobrovolnictví > Pět P >

Pět P

Program Pět P je preventivní program pro děti postavený na principu dobrovolného vztahu mezi dítětem a dobrovolníkem starším 18 let. Program nabízí dětem i dobrovolníkům:

  • pomoc
  • podporu
  • přátelství
  • péči
  • prevenci

Program Pět P v České republice je národní variantou programu Big Brothers Big Sisters. Pravidelně jedno odpoledne v týdnu na 2-3 hodiny se 1 dobrovolník schází s 1 dítětem. Program vytváří bezpečný tréninkový prostor pro rozvoj a posilování sociálních dovedností dětí.

Cílová skupina: Děti ve věku 6 až 15 let, jejichž zdravý vývoj je ohrožen nepříznivými vlivy a sociálním vyloučením.

Je určen pro děti:

-       ze sociálně slabého prostředí

-       se slabými školními výsledky

-       se specifickými poruchami učení

-       s narušenými komunikačními schopnostmi

-       cizojazyčně mluvícím

-       nesamostatným, podléhajícím skupině

-       nedůvěřivým

-       po traumatickém zážitku

-       se zdravotním handicapem, případně s rodinným příslušníkem s handicapem

-       selhávajícím ve vzdělávacím, výchovném a sociálním prostředí

-       kterým chybí životní vzor nebo jim chybí vůle a snaha

 

Specifika cílové skupiny: Tato cílová skupina je velice specifická, jedná se o děti ve ztížených životních podmínkách. Práce s těmito dětmi musí být velice citlivá a trpělivá. Může se stát, že děti nebudou mít základní sociální či jiné návyky. V tomto případě nelze ve všech případech počítat se spoluprací rodiny nebo blízkých. Je důležité ukázat dítěti jiné možnosti života, pomáhat mu, provázet ho a podporovat jeho snažení.

Čím musí zájemce projít, než se stane dobrovolníkem: U tohoto programu musí zájemce o dobrovolnictví projít úvodní schůzkou, kde je zjišťována motivace zájemce, co od dobrovolnictví očekává, jeho zájmy a možnosti. Po prvním seznámení je zájemce povinen absolvovat školení a následně náhledy u jednoho z našich stávajících dobrovolníků. U tohoto programu je zájemce povinen projít psychodiagnostikou. Poté se k zájemci vytipuje vhodná rodina. Zájemce se nejprve seznamuje s rodiči a následně i s dítětem. Je důležité, aby si rozuměl jak s rodiči, tak i s dítětem. Na těchto schůzkách je přítomen i koordinátor dobrovolníků a sociální pracovník sociální služby, kterou případně rodina využívá nebo pracovník orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). Po první schůzce proběhne rozhovor s klientem i dobrovolníkem. V tomto rozhovoru se zjišťuje, zda je daná dvojice vhodná k další spolupráci.

Možnosti aktivit s danou skupinou: U tohoto programu je důležité, aby daná aktivita dítě zaujala a bavila. Je to velice individuální a je potřeba nejprve dítě poznat. V některých případech může jít o doučování, ale je potřeba tuto aktivitu prokládat něčím zábavným a zajímavým.

S kým domlouvám schůzky? Pokud to situace umožní, tak se dobrovolník domlouvá na schůzkách s rodinou či s dítětem samotným. Pokud to takto nefunguje, je možné se domlouvat se sociálním pracovníkem sociální služby, kterou případně rodina využívá nebo pracovníkem orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), popřípadě s koordinátorem dobrovolníků.

Na koho se mám obrátit v případě, že nastanou problémy u dítěte?  V případě problému s dítětem, zejména pokud jde o něco akutního, okamžitě kontaktujte rodiče, popřípadě koordinátora dobrovolníků.

Koho mám kontaktovat, když potřebuji něco řešit či poradit? Pokud máte problém nebo potřebujete poradit ve věcech týkajících se například Vaší spolupráce s dítětem a jeho rodinou, kontaktujte koordinátora dobrovolníků. Koordinátor se s Vámi sejde, vše spolu proberete a situaci bude řešit. V tomto programu je možnost řešit dané problémy také se sociálním pracovníkem. Další možnost řešení vašich problémů je supervize s dobrovolníky ostatních programů.

Práce s touto cílovou skupinou je velice náročná. Je důležité, aby se dobrovolník cítil dobře. Pokud by v rodině nastal problém s dítětem nebo rodiči, nebojte se kontaktovat koordinátora dobrovolníků. Každý problém se dá řešit, ale musíme o něm vědět.

Pravidelné schůzky a kontakt s koordinátorem dobrovolníků – v průběhu dobrovolnické činnosti probíhají pravidelné schůzky s koordinátorem a v kontaktu jsme i přes mail, facebook a telefon.

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk