... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Dobrovolnictví > Pomáháme tím, co umíme >

Pomáháme tím, co umíme

Tento dobrovolnický program je zaměřen na prevenci rizikového chování a podporu dětí, které selhávají ve vzdělávacím procesu. Pravidelně jedno odpoledne v týdnu na 1 -2 hodiny se 1 dobrovolník starší 15 let schází s malou skupinkou dětí nebo se jeden dobrovolník schází s jedním dítětem. Program vytváří bezpečný tréninkový prostor pro rozvoj a posilování vzdělávacích dovedností dětí a navázání zdravých vrstevnických vztahů.

Cílová skupina:

-       děti školního věku

-       ze sociálně slabého prostředí

-       se slabými školními výsledky

-       se specifickými poruchami učení

-       s narušenými komunikačními schopnostmi

-       cizojazyčně mluvící

 

Specifika cílové skupiny: Jedná se o děti, které mají problémy s učením. Často také mohou být ze sociálně slabšího prostředí. Je tedy nutná zejména trpělivost a počítat s tím, že zlepšení studijních výsledků nepřijde hned.

 

Čím musí zájemce projít, než se stane dobrovolníkem: U tohoto programu musí zájemce o dobrovolnictví projít úvodní schůzkou, kde je zjišťována motivace zájemce, co od dobrovolnictví očekává, jeho zájmy a možnosti. Po prvním seznámení je zájemce povinen absolvovat školení a následně náhledy u jednoho z našich stávajících dobrovolníků. Poté jsou k zájemci vytipované vhodné děti/dítě. Zájemce se nejprve seznamuje s rodiči a následně i s dětmi/dítětem. Je důležité, aby si rozuměl jak s rodiči, tak i s dítětem. Na těchto schůzkách je přítomen i koordinátor dobrovolníků. Po první schůzce proběhne rozhovor s klientem i dobrovolníkem. Zde se zjišťuje, zda dítě do skupiny zapadne a jestli si rozumí s dobrovolníkem. U jednotlivců se zjišťuje, zda naváže s dobrovolníkem dobrý vztah.

Možnosti aktivit s danou skupinou: V tomto programu je aktivita předem daná. Jedná se o doučování. Samozřejmě je možné učení prokládat nějakou zábavnou aktivitou, kvůli lepšímu soustředění, ze strany dětí.

S kým domlouvám schůzky? Pokud se jedná o jedno dítě, schůzky se mohou domlouvat individuálně a to buď s rodiči, koordinátorem dobrovolníků nebo pokud je to možné, přímo s dítětem. Pokud se jedná o skupinu dětí, je předem stanoven den a hodina, kdy se děti a dobrovolníci vídají.

Na koho se mám obrátit v případě, že nastanou problémy u dítěte?  V případě problému s dítětem, zejména pokud jde o něco akutního, okamžitě kontaktujte rodiče, popřípadě koordinátora dobrovolníků.

Koho mám kontaktovat, když potřebuji něco řešit či poradit? Pokud máte problém nebo potřebujete poradit ve věcech týkajících se například Vaší spolupráce s dítětem a jeho rodinou, kontaktujte koordinátora dobrovolníků. Koordinátor se s Vámi sejde, vše spolu proberete a situaci bude řešit. V tomto programu je možnost řešit dané problémy také se sociálním pracovníkem. Další možnost řešení vašich problémů je supervize s dobrovolníky ostatních programů.

Práce s touto cílovou skupinou je náročná. Je důležité, aby se dobrovolník cítil dobře. Pokud by u dítěte doma nebo při skupinové aktivitě nastal problém s dítětem nebo rodiči, nebojte se kontaktovat koordinátora dobrovolníků. Každý problém se dá řešit, ale musíme o něm vědět.

Pravidelné schůzky a kontakt s koordinátorem dobrovolníků – v průběhu dobrovolnické činnosti probíhají pravidelné schůzky s koordinátorem a v kontaktu jsme i přes mail, facebook a telefon.

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk