... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Publikace ke stažení > Příručka k posuzování stupně závislosti uživatele na pomoci jiné fyzické osoby >

Příručka k posuzování stupně závislosti uživatele na pomoci jiné fyzické osoby

Text Příručky obsahuje kromě úvodu dvě hlavní kapitoly. První kapitola shrnuje základní zásady získávání, shromažďování a využívání informací o zájemcích o sociální službu a o uživatelích při sociální práci. Text je doplněn výstupy ze skupinové práce účastníků vzdělávání.

Druhá kapitola obsahuje popis mapování jednotlivých oblastí potřeb člověka pro účely poskytování kvalitní sociální služby. Text je doplněn nejen výstupy z pracovních skupin účastníků vzdělávání, ale také jejich vybranými kazuistikami, které zpracovávali během vzdělávacího programu.

 
 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk