... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Vzdělávací kurzy > Aktuální nabídka > Profesionální opatrovnictví >

Profesionální opatrovnictví

Název vzdělávacího kurzu: Profesionální opatrovnictví

Termín konání: 29. 11. 2016

Rozsah: 8 hodin

Akreditace: 2015/0802-PC/SP/VP/PP

Lektor: Mgr. Romana Trutnovská

Popis kurzu: Od r. 2014 je v platnosti nový občanský zákoník, který přináší novou právní úpravu opatrovnictví u lidí s postižením a alternativy k institutu opatrovnictví. Trend v zahraničí a v ČR směřuje od konceptu náhradního rozhodování k podporovanému rozhodování. S účastníky budou rozebrány principy opatrovnictví a jeho alternativ a v jakých případech je vhodné institut opatrovnictví využívat. Účastníci kurzu budou seznámeni s novou právní úpravou institutu opatrovnictví a s aktuálními informacemi, jak je nová právní úprava implementována do praxe. Účastníci kurzu budou diskutovat o modelech opatrovnictví - veřejný opatrovník, opatrovník z rodiny, právnická osoba jako opatrovník. Společně se budou zamýšlet nad osobou opatrovníka, požadavcích na opatrovníky (osobnostní, vzdělání) a nad kontrolou výkonu opatrovnictví. Účastníkům bude představeno individuální plánování za využití prvku z kanadského systému a opatrovnický plán. Účastníci si sami vyzkouší sestavení opatrovnického plánu.

Pro koho je kurz určen: sociální pracovníci, pracovníci přímé péče, opatrovníci, úředníci

Cena: základní cena 1 200 Kč, 1 080 Kč s 10% slevou

Počet účastníků: minimálně 5, maximálně 20

Místo konání: Učebna INSTANDu na Pankráci, ulice 5. května 9, Praha 4

Organizační informace:

Přihlášení na kurzy je možné na e-mailu: trutnovska@instand.cz Do týdne Vám zašleme potvrzení o přihlášení do kurzu a fakturu.

Sleva 10 % - zvýhodněná cena pro absolventy našich kurzů nebo pro zaměstnance organizací, které na některém z našich kurzů nebo výcviků vyškolili své pracovníky.

Přihlašování je možné do 15. listopadu 2016. V případě, že počet přihlášených účastníků bude nižší než 5, kurz se neuskuteční a uhrazené kurzovné vrátíme v plné výši.

Pozvánku s bližšími informacemi a časovým harmonogramem účastníci obdrží cca 2 týdny před konáním kurzu.

V případě otázek nebo pro nabídku vzdělávacích programů na míru pro Vaši organizaci se neváhejte obrátit na níže uvedené kontakty.

 Mgr. Romana Trutnovská
 trutnovska@instand.cz
 tel. 605 001 954
 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk