... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Projekty > Ukončené > Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji >

Rozvoj kvality sociálních služeb v Karlovarském kraji

Cílem projektu byla podpora začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva prostřednictvím vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb v Karlovarském kraji. Aktivity projektu byly zaměřeny na pracovníky sociálních služeb na území Karlovarského kraje a jejich prostřednictvím na uživatele sociálních služeb, především na lidi se zdravotním postižením a lidi v seniorském věku. Projekt navazoval na již započaté aktivity podpory a rozvoje kvality sociálních služeb Karlovarského kraje, které byly realizovány v roce 2003 a 2004.

Nejvýznamnějšími aktivitami projektu bylo vytvoření vzdělávacích programů pro pracovníky sociálních služeb v Karlovarském kraji na základě jejich již zjištěných vzdělávacích potřeb, tvorba rozvojových plánů zařízení sociálních služeb a rozšíření sebe hodnotícího a konzultačního procesu pro zařízení, která v kraji zřizují obce, města a NNO. Cílem projektu je optimalizace krajské sítě sociálních služeb tak, aby služby byly dostupné, kvalitní a aby podporovaly sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatel v Karlovarském kraji.

Příjemce grantu: Krajský úřad Karlovarského kraje, Partner projektu: INSTAND, o. s.

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk