... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Publikace ke stažení > Souhrnná zpráva o procesu transformace v Moravskoslezském kraji >

Souhrnná zpráva o procesu transformace v Moravskoslezském kraji

V publikaci je vyprávěn příběh proměny poskytování sociálních služeb v přímo zřizovaných organizacích v Moravskoslezském kraji. Dokument, s ohledem na požadavky a představy zadavatele (KÚ MSK) shrnuje a poukazuje na ty nejvýznamnější počiny v procesu transformace deseti pobytových zařízení pro lidi se zdravotním postižením v průběhu uplynulých deseti let. Byl vytvořen jakýsi „časosběrný dokument“, který klíčové události nejen popisuje, ale dává je do vzájemných souvislostí z různých úhlů pohledu.

Dokument vznikl v rámci projektu „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji“. Požadavkem bylo mapovat proces transformace ve vybraných organizacích, přičemž bylo třeba vycházet především z podkladů získaných v průběhu konzultací v místě (v každém vybraném zařízení), kdy výchozím rokem bude rok 2002, konečným rokem pak rok 2012. Zpracovaný dokument sestává ze dvou základních částí – části analytické a části návrhové. Návrhová část popisuje zjištění z analytické části zprávy, která lze nazvat jako klíčová a navrhuje opatření a možné postupy pro jejich další řešení. 

 
 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk