... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Dobrovolnictví > Spolupracující organizace >

Spolupracující organizace

  • Denním centrum Mateřídouška, o.p.s. - provozuje denní stacionář a sociálně terapeutické dílny pro lidi s postižením. Denní stacionář se nachází v Chodově, sociálně terapeutické dílny v Chodově a Sokolově.
  • Dolmen, o.p.s. – chráněné bydlení pro lidi s postižením
  • Domovy pro osoby se zdravotním postižením v Karlovarském kraji  - DOZP „Sokolík“ v Sokolově
  • Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské lázně
  • Domov pro seniory v Chebu
  • Chráněné bydlení Sokolov, z. s.

 

  • Městské zařízení sociálních služeb Karlovy Vary
  • Oblastní charita v Ostrově – domov pro seniory a denní centrum pro seniory
  • Pracovníci obecních úřadů a krajského úřadu
  • Rytmus - Od klienta k občanovi, o.p.s
 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk