... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Supervize >

Nabídka supervize

Přemýšlíte o využití / zavedení supervize ve své organizaci? Máte již supervizora a nejste s ním spokojeni? Nabízíme Vám supervizi vedenou vyškolenými supervizory s dlouholetou praxí v sociálních službách. V případě zájmu ve spolupráci s Vámi navrhneme systém supervize ve Vaší organizaci, případně pomůžeme uskutečnit výběrové řízení na supervizora. Absolventi supervizních výcviků realizovaných INSTANDem jsou odborníci v různých oblastech sociální práce a působí v celé ČR.

Interní tým supervizorů  INSTANDu tvoří PhDr. Jaroslava Sýkorová a Ing. Milena Tomášková, DiS.

Zpětná vazba účastníků z uskutečněných supervizí:

 • Důležitost uvědomění si svých kompetencí.
 • Jsou situace v naší práci, kdy už nemohu více udělat – pomyslná zeď – a musím si to umět obhájit.
 • Že přehnaná aktivita někdy škodí. Že méně je někdy více.
 • Jak pracovat se svou zlostí a beznadějí.
 • Zvládání emocí při práci s klientem, zvládání různých událostí.
 • Získala jsem nový náhled na vlastní klientku, a konkrétní možné formy další práce.
 • Je třeba přemýšlet nad vnitřními etickými hranicemi.
 • Dnešní supervize byla konkrétní, aktuální sebereflexe a reflexe skupiny na změny v organizaci.
 • Budu více využívat týmové spolupráce s kolektivem při řešení složitých případů nebo sporných případů.
 • Změna přístupu k řešení případu rodiny – efektivnější řešení situace.
 • Nelze trvat na stereotypním náhledu.

Z. ú. INSTAND vyškolil již 67 odborníků v supervizních dovednostech, kteří absolvovali vzdělávací program "Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech" v rozsahu 176 hodin. Program byl uskutečněn v rámci projektů OP LZZ "Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást", OP LZZ s názvem "Vzdělání pracovníků jakou základ rozvoje sociálních služeb", veřejné zakázky Karlovarského kraje "Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových sociálních služeb" a veřejné zakázky Moravskoslezského kraje "Podpora supervize v Moravskoslezském kraji".

V tabulce najdete supervizory, které můžete v případě Vašeho zájmu kontaktovat. Více informací o jednotlivých supervizorech najdete po kliknutí na jeho jméno. Pomocí filtru můžete vyhledávat supervizory, kteří působí ve Vašem regionu, podle jména a pod.

 

Mgr. Zuzana Peštová

Vystudovala na TU Liberec v bakalářském oboru sociální pracovník. Zde také absolvovala doplňující pedagogické studium – pedagogické minimum. Na Univerzitě Hradec Králové si doplnila vzdělání v magisterském studiu v oboru sociální pedagog. Absolvovala psychosociální výcvik Škola Modrý klíč r. 2006 – podpora týmové práce a prevence syndromu vyhoření, MCSSP Praha r. 2007 – výcvik mediace v sociálních službách, také rekvalifikační kurz Manager v sociálních službách u Neziskovek.cz v r. 2009. V sociálních službách pracuje od roku 1995 a to v pobytovém zařízení pro osoby se zdravotním postižením – osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Pracuje zde částečně jako sociální pracovník a jako finanční referent – ekonom. Je členem týmu, který se podílel deinstitucionalizaci zařízení a na tvorbě nové koncepce poskytování sociální služby v Domově Maxov. Od roku 1996 je členkou OS Portus v Horním Maxově, které pomáhá lidem sociálně znevýhodněným. Od roku 2009 je předsedkyní a spoluzakladatelkou OS Compitum, které má registrovanou sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi a akreditaci pro práci s dobrovolníky. Supervizi poskytuje ve všech druzích sociálních služeb.

regiony působení supervizora:
Hradecký kraj – Jičínsko
Liberecký kraj
Středočeský kraj – Mladoboleslavsko

Telefon:
728 340 989

Email:
ekonom@domovmaxov.eu

Zpět

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk