... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Supervize >

Nabídka supervize

Přemýšlíte o využití / zavedení supervize ve své organizaci? Máte již supervizora a nejste s ním spokojeni? Nabízíme Vám supervizi vedenou vyškolenými supervizory s dlouholetou praxí v sociálních službách. V případě zájmu ve spolupráci s Vámi navrhneme systém supervize ve Vaší organizaci, případně pomůžeme uskutečnit výběrové řízení na supervizora. Absolventi supervizních výcviků realizovaných INSTANDem jsou odborníci v různých oblastech sociální práce a působí v celé ČR.

Interní tým supervizorů  INSTANDu tvoří PhDr. Jaroslava Sýkorová a Ing. Milena Tomášková, DiS.

Zpětná vazba účastníků z uskutečněných supervizí:

 • Důležitost uvědomění si svých kompetencí.
 • Jsou situace v naší práci, kdy už nemohu více udělat – pomyslná zeď – a musím si to umět obhájit.
 • Že přehnaná aktivita někdy škodí. Že méně je někdy více.
 • Jak pracovat se svou zlostí a beznadějí.
 • Zvládání emocí při práci s klientem, zvládání různých událostí.
 • Získala jsem nový náhled na vlastní klientku, a konkrétní možné formy další práce.
 • Je třeba přemýšlet nad vnitřními etickými hranicemi.
 • Dnešní supervize byla konkrétní, aktuální sebereflexe a reflexe skupiny na změny v organizaci.
 • Budu více využívat týmové spolupráce s kolektivem při řešení složitých případů nebo sporných případů.
 • Změna přístupu k řešení případu rodiny – efektivnější řešení situace.
 • Nelze trvat na stereotypním náhledu.

Z. ú. INSTAND vyškolil již 67 odborníků v supervizních dovednostech, kteří absolvovali vzdělávací program "Vzdělávání odborníků podporujících zvyšování kvality sociálních služeb vyškolených v supervizních dovednostech" v rozsahu 176 hodin. Program byl uskutečněn v rámci projektů OP LZZ "Plánování rozvoje sociálních služeb v Libereckém kraji a vzdělávání poskytovatelů a zadavatelů jako jeho nedílná součást", OP LZZ s názvem "Vzdělání pracovníků jakou základ rozvoje sociálních služeb", veřejné zakázky Karlovarského kraje "Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových sociálních služeb" a veřejné zakázky Moravskoslezského kraje "Podpora supervize v Moravskoslezském kraji".

V tabulce najdete supervizory, které můžete v případě Vašeho zájmu kontaktovat. Více informací o jednotlivých supervizorech najdete po kliknutí na jeho jméno. Pomocí filtru můžete vyhledávat supervizory, kteří působí ve Vašem regionu, podle jména a pod.

 

Mgr. et Mgr. Blanka Falcníková

V sociálních službách působí přibližně 15 let, nejdříve jako dobrovolnice, pak jako sociální pracovnice, vedoucí služeb, koordinátorka projektů, a také jako psychoterapeutka a supervizorka. Má zkušenosti s vedením týmů, s plánováním a řízením sociální služby, s rozvojem kvality služeb a zavádění SQSS do praxe, s poskytováním supervizí. Pracovala v přímé práci s klienty služeb. V současnosti se profesně zabývá podporou pracovníků poskytujících sociální služby, a to zejména prostřednictvím vzdělávání a supervize. Dále externě spolupracuje jako psychoterapeutka se zařízeními poskytující sociální službu osobám se zdravotním postižením (mentálním, duševním, kombinovaným), pracuje jako poradce telefonické krizové intervence, jako lektorka spolupracuje se vzdělávacími agenturami, provozuje soukromou psychoterapeutickou praxi. Absolventka oborů sociální pedagogika, andragogika, psychopedagogika. Dále absolvovala mimo jiné pětiletý psychoterapeutický výcvik v kognitivně-behaviorální terapii (650 hodin), výcvik v telefonické krizové komunikaci (160 hodin), supervizní výcvik (270 hodin). Superviduje týmy i jednotlivce. Supervizi poskytuje ve všech druzích sociálních služeb

regiony působení supervizora:
Moravskoslezský

Telefon:
604 103 049

Email:
falcnikova.blanka@homecity.cz

Zpět

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk