... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Vzdělávací kurzy > Aktuální nabídka > Úvod do krizového plánování >

Úvod do krizového plánování

Název vzdělávacího kurzu: Úvod do krizového plánování

Termín konání: 18. 10. 2016

Rozsah: 8 hodin

Akreditace: 2016/0043-PC/SP

Lektor: Kateřina Balická, DiS. (informace o lektorovi viz níže)

Popis kurzu: Kurz je zaměřen na práci s klienty s problémovým chováním (agresivní chování, sebepoškozující chování, ničení zařízení, útěky ze zařízení atd.) a na krizové situace s tímto chováním spojené. Pracovníci se naučí naplánovat takové krizové postupy, které budou odpovídat jejich psychickým i fyzickým možnostem a zároveň budou přiměřené pro klienta.  Součástí programu kurzu jsou možné příčiny krizových situací a příklady dobré praxe.

Pro koho je kurz určen: sociální pracovníci, pracovníci přímé péče, všichni profesionálové a dobrovolníci v pomáhajících profesích

Cena: základní cena 1 200 Kč, 1 080 Kč s 10% slevou

Počet účastníků: minimálně 5, maximálně 15

Místo konání: Učebna INSTANDu na Pankráci, ulice 5. května 9, Praha 4

Organizační informace:

Přihlášení na kurzy je možné na e-mailu: trutnovska@instand.cz Do týdne Vám zašleme potvrzení o přihlášení do kurzu a fakturu.

Sleva 10 % - zvýhodněná cena pro absolventy našich kurzů nebo pro zaměstnance organizací, které na některém z našich kurzů nebo výcviků vyškolili své pracovníky.

Přihlašování je možné do 3. října 2016. V případě, že počet přihlášených účastníků bude nižší než 5, kurz se neuskuteční a uhrazené kurzovné vrátíme v plné výši.

Pozvánku s bližšími informacemi a časovým harmonogramem účastníci obdrží cca 2 týdny před konáním kurzu.

V případě otázek nebo pro nabídku vzdělávacích programů na míru pro Vaši organizaci se neváhejte obrátit na níže uvedené kontakty.

 Mgr. Romana Trutnovská
 trutnovska@instand.cz
 tel. 605 001 954
 

Kateřina Balická, DiS. - diplomovaná specialistka v oblasti sociální pedagogiky.

Od 2009 do 2015 vedoucí domova se zvláštním režimem APLA Praha, určený lidem s autismem a výrazným problémovým chováním. V minulosti 8 let pracovala jako vedoucí vychovatelka v pobytovém zařízení. V současné době pracuje ve školském zařízení pro děti s výchovnými problémy.  Absolvovala výcvik ve fyzickém zvládání agresivního chování (průvodce dobrou praxí, certifikace MPSV ČR) a kurz Průvodce zavádění standardů kvality sociálních služeb (certifikace MPSV ČR).

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk