... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Projekty > Ukončené > Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje - Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků sociálních služeb >

Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje - Metodická podpora poskytovatelů a pracovníků sociálních služeb

Od září 2014 do května 2015 byly realizovány odborné konzultace, audity kvality a procesní audity v rámci veřejné zakázky z individuálního projektu Moravskoslezského kraje „Podpora procesu transformace pobytových sociálních služeb v Moravskoslezském kraji II", registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/A9.00005.

V této zakázce byli podpořeni poskytovatelé sociálních služeb, kteří se rozhodli zahájit realizaci procesu transformace své služby, ale také kteří již proces transformace realizovali, podporovali a setkávali se s těžkostmi v průběhu tohoto procesu. Příjemci služeb byly příspěvkové organizace kraje, nestátní neziskové organizace a další subjekty poskytující sociální služby.

INSTAND v rámci zakázky uskutečnil osm auditů kvality, sedm procesních auditů a 200 hodin cílených odborných konzultací na témata jako partnerské vztahy a sexualita lidí s postižením, alternativní komunikace, podporované rozhodování, poskytování sociální služby chráněné bydlení (se zaměřením na prevenci přenosu ústavních prvků do nově vzniklých služeb), podpora uživatelů v trávení volného času, dobrovolnictví (jak zapojit dobrovolníky, úprava problematiky v metodických materiálech zařízení apod.) a další.

Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

 LRG OPLZZ_Pce_logolink

 

Termín realizace: září 2014 – květen 2015

Na realizaci projektu se podílela Slezská Diakonie v roli subdodvatele. 

Projektová manažerka: Bc. Marcela Drotárová, DiS.

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk