... vzdělávání je cesta k rozvoji ...
institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách
Projekty > Ukončené > Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje - Metodická podpora služeb v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“ >

Veřejná zakázka Moravskoslezského kraje - Metodická podpora služeb v rámci projektu „Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III“

Instand, z. ú. zajišťuje metodickou podporu poskytovatelů sociálních služeb v Moravskoslezském kraji, která vede k naplnění klíčové aktivity č. 1 - Podpora kvality pobytových sociálních služeb, v rámci projektu s reg.č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920, spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost.

V rámci zakázky proběhne 10 auditů kvality a 20 procesních auditů u vybraných poskytovatelů sociálních služeb s působností v Moravskoslezském kraji, kteří jsou zapojeni do procesu transformace.

Rozpočet projektu: 2.717.300 Kč bez DPH

Období realizace: 02/2017 – 03/2019

Místo plnění: Moravskoslezský kraj

Koordinátor projektu: Kristína Majerská majerska@instand.cz 739 052 021

 
© 2004 - 2015  INSTAND, z. ú., institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách|design: HRaNA|tvorba webu: nebrat s.r.o.|Tisk