Vzdělávání a jiné akce

Kurz pro koordinátory dobrovolníků, více informací zde:

pozvánka na kurz pro koordinátory dobrovolníků

Projekt: Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Zkrácený název projektu: „Rozvoj dobrovolnictví“

X