Cena dobrovolníka roku Křesadlo – cena pro obyčejné lidi, co dělají neobyčejné věci

Dobrovolnické centrum Vlaštovka při Mateřském centru Karlovy Vary a Regionální dobrovolnické centrum Instand připravuje již 12. ročník udílení cen Křesadlo. Za rok 2020 převezme tuto cenu pět dobrovolníků.

Věnujte, prosím, chvilku času zamyšlení nad člověkem, který by si podle Vás cenu Křesadlo zasloužil, a napište pečlivě svou nominaci. Návrh musí obsahovat základní osobní data a kontaktní spojení na kandidáta, popis činnosti kandidáta ceny a důvody pro jeho navržení, stručnou charakteristiku a kontaktní spojení na navrhovatele. Kandidát musí souhlasit s nominací a důvody, proč byl navržen.

Vyplněný nominační formulář zašlete do 7. března 2021 na adresu Regionální dobrovolnické centrum Instand, Stará Kysibelská 602/45, 360 01 Karlovy Vary nebo e-mailem na kresadlo@instand.cz.

Záštitu nad předáváním cen Křesadlo 2020 převzal hejtman Karlovarské kraje Ing. Petr Kulhánek a primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.
Slavnostní ceremoniál udílení cen se bude konat 16. dubna 2021 v hotelu Imperiál.