Dobrovolníci mohou pomalu opět navštěvovat klienty v nemocnicích a sociálních zařízeních.👏👏 Klienti v sociálních zařízeních jsou většinou proočkováni, a tedy k návštěvě postačí antigenní test s negativním výsledkem, ne starší 48hodin.

Nemocnice mají přísnější pravidla!

Osoba navštěvující pacienta:

-musí být po celou dobu návštěvy vybavena respirátorem FFP2 bez výdechového ventilu, nebo jinou certifikovanou obdobnou ochrannou dýchacích cest

-nejeví známky respiračního onemocnění-doloží potvrzení o provedeném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, ne starší 48 hod.,

-doloží certifikát o ukončeném očkování, pokud uplynulo 14 dní od podání 2. dávky u dvoudávkového očkovacího schématu,

-doloží potvrzení o prodělaném onemocnění COVID-19 ne starší 90 dnů od laboratorně potvrzeného pozitivního testu

Podmínky pro uskutečnění návštěvy:

-je povolena pouze 1 osoba k 1 pacientovi/1 x denně a to maximálně na 30min

-při příchodu na oddělení provede návštěvník dezinfekci rukou

-návštěva probíhá přednostně mimo pokoj, pokud to zdravotní stav pacienta dovolí (venkovní prostory)

-při odchodu z oddělení provede návštěvník dezinfekci

Vypadá to nadějně jak pro dobrovolníky, tak i pro klienty zdravotních zařízení:)