Seznam přijímacích organizací

Dobrovolník je člověk, který ve svém volném čase bez nároku na honorář pomáhá druhým. Dobrovolníci mohou působit v sociálních, zdravotnických, kulturních, vzdělávacích aj. zařízeních. Proč mít dobrovolníky v organizaci? Je úžasné spolupracovat s lidmi, kteří svou činnost dělají s radostí a věnují svůj čas pomoci druhým. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu. Dobrovolníci tráví volný čas se seniory, lidmi s mentálním postižením, dětmi, poskytují podporu lidem ve zdravotnických zařízeních a mnoho dalšího. Naše organizace zajistí veškerou činnost dobrovolníků. Dobrovolnické programy máme akreditované u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě.

Co je potřeba ze strany přijímací organizace:

  • kontaktní osoba v přijímací organizaci pro komunikaci s dobrovolnickým centrem
  • zázemí pro dobrovolníky – záznamové archy, dobrovolnická skříňka na pomůcky pro činnost dobrovolníků aj.

Příprava dobrovolníků k činnosti:

  • Dobrovolníkům poskytujeme předvstupní přípravu k výkonu dobrovolnické činnosti, každý dobrovolník absolvuje 4 hodinové vstupní školení. Návštěvu na nečisto se zkušeným dobrovolníkem v přijímací organizaci.
  • S dobrovolníkem uzavíráme Dohodu o dobrovolnické činnosti, přílohou smlouvy je kodex dobrovolníka, mlčenlivost a souhlas se zpracováním osobních údajů. K smlouvě dobrovolník dokládá výpis z rejstříků trestů a podpisem smlouvy prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k výkonu dobrovolnické činnosti.
  • Každý dobrovolník je pojištěn pro případ odpovědnosti pojištěného (dobrovolníka) za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo pohřešováním (ztrátou) věci a pro případ úrazu, kdy je pojištěn život nebo zdraví pojištěné osoby (dobrovolníka) na riziko smrti úrazem a trvalých následků úrazu, to vše při výkonu dobrovolnické činnosti. Jedná se o pojistnou smlouvu č.: 001-0088-018, která vyhovuje zákonu o dobrovolnické službě.
  • dobrovolníkům zajišťujeme pravidelné supervizní setkání a individuální konzultace

Chcete mít dobrovolníky ve Vaší organizaci? Rádi to zajistíme 🙂 Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků na 605 001 950 či emailu dobrovolnictvi@instand.cz

Název organizace: Agentura domácí péče LADARA o.p.s.
Sídlo: Čankovská 1021/19, Karlovy Vary 360 05
Místo provozovny: Čankovská 1021/19, Karlovy Vary 360 05
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Ing. Pavel Andrejkiv
Email: ladara@ladara.eu
Telefon: 777 143 452
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: Centrum pro dítě a rodinu Valika, z. s.
Sídlo: Smetanova 447, 357 31 Horní Slavkov
Místo provozovny: Nádražní 61/8, 360 17 Karlovy Vary – Stará Role
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Mgr. Petr Zmuga, Mgr. Petr Najman
Kontaktní osoba: Mgr. Petr Najman
Email: najman@valika.cz
Telefon: 739 695 396
Dobrovolnický program: 3G, 5P, Kompas, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Gymnázium, základní škola a mateřská škola Mánesova
Sídlo: Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
Místo provozovny: Mánesova 1672, 356 01 Sokolov
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Markéta Adamcová
Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Markéta Adamcová
Email: info@skolamanesova.cz
Telefon: 603 102 347
Dobrovolnický program: 3G, 5P, Kompas, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Chráněné bydlení Sokolov, z. s.
Sídlo: Slavíčkova 1696, 356 01 Sokolov
Místo provozovny: Slavíčkova 1696, 356 01 Sokolov
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Mgr. Pavlína Taran
Kontaktní osoba: Mgr. Pavlína Taran
Email: reditelka@chbsokolov
Telefon: 359 808 409
Dobrovolnický program: Dohromady

Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace
Sídlo: Slavíčkova 1701, Sokolov 356 01
Místo provozovny: Slavíčkova 1701, Sokolov 356 01
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Mgr. Petra Sekáčová
Kontaktní osoba: Mgr. Petra Sekáčová
Email: sekacova@sokolik-po.cz
Telefon: 354 224 131
Dobrovolnický program: Dohromady

Název organizace: Domov pro seniory a dům s pečovatelskou službou Mariánské Lázně, příspěvková organizace
Sídlo: Tepelská 752/22, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Místo provozovny: Tepelská 752/22, Úšovice, 353 01 Mariánské Lázně
Místo působnosti: okres Cheb
Statutární zástupce: Bc. Jana Roubalová
Kontaktní osoba: Renata Jarošová
Email: personalista@dsml.cz
Telefon: 724 755 956
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: Domov pro seniory Květinka s.r.o.
Sídlo: Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov
Místo provozovny: Krušnohorská 1368, 363 01 Ostrov
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Sabina Fialková, Michal Fialka
Kontaktní osoba: Bc. Štěpánka Řezáčová
Email: dps.kvetinka@seznam.cz
Telefon: 602250672
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: DOP – HC s.r.o.
Sídlo: Bergmannova 140, 356 04 Dolní Rychnov
Místo provozovny:Bergmannova 140, 356 04 Dolní Rychnov
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: MSc. Magdaléna Radošová MBA
Kontaktní osoba: Kateřina Mašková
Email: maskova@dop-hc.cz
Telefon: 731 656 208
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Sídlo: Svobodova 743/12, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Místo provozovny: Svobodova 743/12, Stará Role, 360 17 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Ing. Aleš Klůc
Kontaktní osoba: Mgr. A. Scheerbaumová
Email: agata.scheerbaumova@kv.charita.cz
Telefon: 731 433 039

Název organizace: Krajská knihovna Karlovy Vary
Sídlo: Závodní 378/84, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
Místo provozovny: Závodní 378/84, Dvory, 360 06 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: PaedDr. Vratislav Emler
Kontaktní osoba: Ing. Eva Vodičková
Email: vodickova@knihovnakv.cz
Telefon: 733 595 872
Popis činnosti v oblasti dobrovolnictví: nošení knih, pletení a háčkování
Dobrovolnický program: Donáška knih domů v Karlových Varech

Název organizace: Karlovarská krajská nemocnice a.s.
Sídlo: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Místo provozovny: Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Mgr. David Bracháček, MUDr. Josef Mašek, Ing. Jitka Samáková
Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Fritsch Píchová
Email: gabriela.pichova@kkn.cz
Telefon: 354 225 203
Dobrovolnický program: Dobrovolníci ve zdravotnictví

Název organizace: Městské zařízení sociálních služeb, příspěvková organizace
Sídlo: Východní 621/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
Místo provozovny: Východní 621/16, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Mgr. Milan Martínek
Kontaktní osoba: Ilona Šmejkalová
Email: ismejkalova@kv-mzss.cz
Telefon: 353 563 171
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: Nádech – pomoc a podpora rodičů samoživitelů z.s.
Sídlo: Sedlečko 101, 362 72 Šemnice
Místo provozovny: Hlavní třída 714 363 01 Ostrov
Místo působnosti: Karlovarský kraj
Statutární zástupce: Jitka Havránková, Petr Gašica, Kateřina Kordíková DiS.
Kontaktní osoba:Jitka Havránková
Email: nadechspolek@seznam.cz
Telefon: 605 852 661
Dobrovolnický program: 3G, 5P, Kompas, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Náhradním rodinám, o.p.s.
Sídlo: Plzeňská 1785/33, 360 01 Karlovy Vary
Místo provozovny: Závodu míru 122, 360 17 Karlovy Vary-Stará Role
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: PhDr. Mgr. Šárka Bystroňová
Kontaktní osoba: Bc. Ivana Kodetová, DiS.
Email: ivana.kodetova@nahradnimrodinam.cz
Telefon: 723 256 518
Dobrovolnický program: 3G, 5P, Kompas, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Oblastní charita Ostrov
Sídlo: Lidická 1036, Ostrov 36301
Místo provozovny: Lidická 1036, Ostrov 36301
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Fexa
Email: info@ostrov.charita.cz
Telefon: 353 821 821
Dobrovolnický program: Program pro seniory, jednorázové akce

Název organizace: Zařízení následné rehabilitační a hospicové péče, příspěvková organizace
Sídlo: Perninská 975, 362 22 Nejdek
Místo provozovny: Perninská 975, 362 22 Nejdek
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Olga Pištejová, DiS.
Kontaktní osoba: Adriana Lubinová, DiS.
Email: social@rehos-nejdek.cz
Telefon: 602 447 320
Dobrovolnický program: Dobrovolnictví ve zdravotnictví

Název organizace: Rytmus – od klienta k občanovi, o.p.s.
Sídlo: Londýnská 309/81, Vinohrady (Praha 2), 120 00 Praha
Místo provozovny: Jednoty 1931, 356 01 Sokolov
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Pavla Baxová
Email: sokolov@rytmus.org
Telefon: 603 280 941
Dobrovolnický program: Dohromady

Název organizace: Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace
Sídlo: Pochlovická 57, Dolní Pochlovice, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Místo provozovny: Pochlovická 57, 357 51 Kynšperk nad Ohří
Místo působnosti: okres Sokolov
Statutární zástupce: Mgr. Lenka Antolová, MPA
Kontaktní osoba: Vendula Munková
Email: munkova@ss-po.cz
Telefon: 736 514 098
Dobrovolnický program: Program pro seniory

Název organizace: SOS dětské vesničky, z.s.
Sídlo: Strakonická 98, Lahovice, 159 00 Praha
Místo provozovny: Svatošská 279, 360 07 Karlovy Vary – Doubí
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Amanda Leah Bence, PhDr. Hana Pazlarová Ph.D.
Kontaktní osoba: Eva Zelenková
Email: eva.zelenkova@sos-vesnicky.cz
Telefon: 724 026 986
Dobrovolnický program: 3G, 5P, Kompas, Pomáháme, tím co umíme

Název organizace: Společnost Dolmen, z.ú.
Sídlo: nám. Českých bratří 36/1, Liberec V-Kristiánov, 460 05 Liberec
Místo provozovny: Staré náměstí 24, 356 01 Sokolov
Místo působnosti: okres Karlovy Vary, okres Sokolov
Statutární zástupce: PaedDr. Alexandra Bečvářová
Kontaktní osoba: Marcela Radová
Email: radova.marcela@spolecnostdolmen.cz
Telefon: 774 716 737
Dobrovolnický program: Dohromady

Název organizace: Židovská obec Karlovy Vary
Sídlo: Bezručova 1321/8, 360 01 Karlovy Vary
Místo provozovny: Bezručova 1321/8, 360 01 Karlovy Vary
Místo působnosti: okres Karlovy Vary
Statutární zástupce: Pavel Rubín
Kontaktní osoba: A. Bláhová
Email: jewishkv@volny.cz
Telefon: 353230658
Dobrovolnický program: Program pro seniory

 

Projekt: Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center

Reg. č. projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724

Zkrácený název projektu: „Rozvoj dobrovolnictví“