8.10.2021

V tomto týdnu jsem se byla podívat na naší dobrovolnici Janičku, jak cvičí se seniory z MZZS na Čankovské jógu. Byla to krásná půlhodinka, kdy se klientky Domova s pečovatelskou službou mohly protáhnout a i si trochu zatancovat. V minulém roce kvůli pandemii jóga nemohla být, a o to víc jsou seniorky nadšené, že mohou od léta zas cvičit. Děkujeme Janičce, že se pravidelně seniorkám věnuje!