INSTAND

Hlavní činnosti INSTANDu

Dobrovolnictví
 • Realizace dobrovolnických programů pro osoby v nepříznivé sociální situaci s cílem jejich sociálního začlenění – organizování, získávání, výcvik a další vzdělávání dobrovolníků
 • Informování odborné a laické veřejnosti o dobrovolnictví, prezentace na veřejných akcích
 • Spolupráce s krajem a obcemi v oblasti rozvoje dobrovolnictví v rámci kraje
 • Propagace dobrovolnictví na základních a středních školách s cílem rozšířit dobrovolnictví do škol v rámci kraje
Komunitní a mezigenerační centrum
 • Realizace podpory osobám v nepříznivé sociální situaci jako prevence jejich sociálního vyloučení prostřednictvím aktivit komunitního a
  mezigeneračního centra
 • Realizace workshopů a přednášek pro veřejnost
 • Vzdělávací kurzy pro dobrovolníky a účastníky komunitního centra
 • Poradenství pro osoby v nepříznivé sociální situaci
 • Propojování generací formou společných aktivit, workshopů a přednášek
 • Spolupráce s krajem, obcemi a NNO na propagaci komunitního centra a zapojení cílových skupin

Historie INSTANDu

Organizace INSTAND,z.ú. existuje od roku 2004, za svého působení v oblasti sociálních služeb se podařilo vytvořit celou řadu podpůrných nástrojů pro rozvoj kvality jednotlivých druhů sociálních služeb i vzdělávacích programů pro jejich pracovníky a pracovníky jejich zadavatelů.V rámci organizace bylo založeno také Dobrovolnické centrum v Karlových Varech, které se neustále úspěšně rozvíjí a rozšiřuje svou činnost. Chceme této velmi prospěšné aktivitě poskytnout dostatečný prostor pro další regionální rozvoj, proto jsme se rozhodli Dobrovolnické centrum osamostatnit jako Regionální dobrovolnické centrum karlovarského kraje.

Současně chceme tradiční aktivity INSTANDu v oblasti rozvoje kvality sociálních služeb propojit s organizací JINAK, z. ú., se kterou máme společná témata a již dlouhodobě se ubíráme stejnou cestou.

A tak jsme se rozhodli vytvořit v JINAK z. ú. novou sekci, kterou jsme nazvali Instand JINAK.  

Sekce Instand JINAK se bude zabývat poradenskými, vzdělávacími, konzultačními a dalšími aktivitami k tématu podpory lidí se zdravotním znevýhodněním a nově také seniorů. Aktivity budeme směřovat k poskytovatelům sociálních služeb a jejich pracovníkům, k pečujícím osobám nebo přímo k lidem se zdravotním znevýhodněním. Sekce Instand JINAK bude také podporovat spolupráci v komunitě s cílem umožnit lidem se zdravotním znevýhodněním a seniorům žít normálně. 

Všechny informace o nové sekci Instand JINAK, která se stává nástupnickou organizací původního INSTANDu, najdete na nových webových stránkách sekce www.instandjinak.cz. Sem budeme postupně dodávat novinky a informovat vás o všech aktivitách a nabídkách. Věříme, že propojením úžasného týmu organizace JINAK s využitím zkušeností a knowhow organizace Instand vytvoříme nové inspirativní nabídky a příležitosti užitečné pro nás všechny.

Historie prvních deseti