O nás

INSTAND - institut pro podporu vzdělávání a rozvoj kvality ve veřejných službách

Naše vize

Na základě svého odborného zájmu a veřejné potřeby podpořit proces transformace sociálních služeb v České republice

Naše mise

Naše poslání a cíle si můžete přečíst zde

Jsme tu od roku

Mezi hlavní činnosti INSTANDu patří

• podpora transformace pobytových sociálních služeb
• podpora iniciace přirozených zdrojů podpory pro lidi s postižením a pro seniory – dobrovolnictví
• podpora reformy opatrovnictví
• semináře na klíč – celoživotní vzdělávání sociálních pracovníků a úředníků
• supervize v sociálních službách
• poskytování konzultací k rozvoji kvality sociálních služeb
• příprava na inspekce poskytování sociálních služeb
• audity kvality
• procesní audity
• koučování

CHCI SE STÁT DOBROVOLNÍKEM

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací.