Publikace

Analytická zpráva pokračujících transformačních kroků v oblasti sociálních služeb v Karlovarském kraji
Analýza závěrečných zpráv z procesních auditů
Komparativně-právní analýza zahraničních modelů náhradního a podporovaného rozhodování
Kvalitativní analýza procesu transformace pobytových sociálních služeb
Manuál pro metodiky v sociálních službách
Manuál zkušeností z průběhu transformace rezidenčních sociálních služeb
            El. příloha č. 1 – Dotazník pro žadatele o sociální službu
            El. příloha č. 2 – Dotazník samostatnosti uživatele
            El. příloha č. 3 – Individuální plán
            El. příloha č. 4 – Metodika nácvikového střediska Domeček
Metodika přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb
            Přílohy Metodiky přípravné a realizační fáze přechodu uživatelů sociálních služeb
Metodika strategického plánování v procesu transformace pobytových sociálních služeb
Metodika výkonu opatrovnictví
Metodika výkonu podpůrcovství
Můj život
Příběh prvních deseti let
Příklady dobré praxe poskytování sociálních služeb v Libereckém kraji
Příručka k posuzování stupně závislosti uživatele na pomoci jiné fyzické osoby
Skripta – Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti začleňování lidí se zdravotním postižení, upraveno do snadného čtení
Skripta – Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti začleňování lidí se zdravotním postižení
Souhrnná analýza závěrečných zpráv z auditů kvality
Souhrnná zpráva o procesu transformace v Moravskoslezském kraji
Závěrečná publikace Individuálního projektu Karlovarského kraje
Závěrečná publikace