11.11.2021

S ohledem na zhoršující se epidemiologickou situaci včera nemocnice v celém Karlovarském kraji zakázali návštěvy a tudíž i dobrovolnictví.

Výjimku mají návštěvy u:

👉NEZLETILÝCH PACIENTŮ

👉PACIENTŮ S OMEZENOU SVÉPRÁVNOSTÍ

👉PACIENTŮ V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

👉DOPROVODU U PORODU

U těchto výjimek jsou nastavená pravidla, která je nutno dodržovat.

Věříme, že se situace znovu zlepší a budeme moci v nemocnicích dobrovolničit.