7.12.2021

V podvečer jsme se všichni sešli a děkovali si. Děkovali jsme dobrovolníkům za jejich činnost v roce 2021 a spolupracujícím organizacím, že pomáhají našim dobrovolníkům pomáhat. Dobrovolníci dostali dárečky, které pro ně vyrobili ve Věznici v Ostrově a kulturní program zajistila hudební skupina Silbegrim, děkujeme všem. Krásný Advent.

pozn. redakce: bylo nás méně kvůli aktuálním opatřením.