15.10.2020

VELKÁ VNITŘNÍ SÍLA, VELKÁ ODVAHA, VELKÁ TOUHA ŽÍT…to jsou 3 charakteristiky, které spojují dobrovolnici Janu se skupinkou seniorů docházející na fyzioterapeutické cvičení do Židovské obce v Karlových Varech. Proč? Jana patří k těm rodičům, které si ve svém životě prožili tragickou ztrátu vlastního dítěte. Přesto však její chuť být zde, být s lidmi a pokračovat ve šlépějích syna v pomoci druhým, zůstává stále. Na druhé straně pak skupinka lidí, většina z nich přeživší holokaust. Eckhart Tolle tvrdí, že od minulosti nás může osvobodit pouze přítomnost. A tou si myslím převážně žijí všichni, kteří docházejí do Židovské obce na cvičení. “Když jsem jdu, tak jedna noha mě bolí hodně a druhá míň. Když odsud odcházím, tak jedna noha mě nebolí vůbec a druhá jenom trochu,” říká jedna z klientek. Cvičení v obci není jen záležitost těla, ale i duše. Panuje zde dobrá nálada, kope se do míče nebo se cvičí prsty pomocí gumičky. “To je dobrý cvik pro lidi, co pracují hodně na počítači,” říká Jana a ukazuje mi, jak roztahovat prsty, na kterých je navlečená gumička. Zkouším to prvně, takže mi gumička vypadne z ruky záhy poté, co jsem ji na prsty navlékla. Ostatní senioři jsou velmi zdatní a gumička jim na prstech drží jako přikovaná anebo fixlují 😊, jak tvrdí jeden z klientů a rozesměje tím celou skupinu. Úsměvy všech, včetně dobrovolnice Jany, jsou nakažlivé. A tak možná nám nic jiného důležitého na tomto světě nezbývá, než abychom občas zvedli koutky a vycenili zuby na sebe i na ostatní, jako to umí ti, se kterými se osud příliš nemazlil. Děkujeme dobrovolnici Janě za to, že přináší lidem kolem sebe uvědomění si důležitých a nedůležitých věcí v životě a přejeme jí hodně úsměvů a síly!