4.1.2022

Přestože tato doba nehrává pravidelnému dobrovolnictví v sociálních zařízeních nebo nemocnicích, tak naši dobrovolníci stále docházejí k osamoceným seniorům. Naše dobrovolnice Adéla i Liubov pravidelně a nezávisle na sobě docházejí k panu Františkovi, který je upoután na invalidní vozík. Chodí s ním pravidelně na procházky, nosí mu různé pochutiny nebo si jen tak povídají. Na Štědrý den obě dobrovolnice přišly pana Františka potěšil. Paní Adéla jak sama řekla “přišla s celým ancáblem – ona, dcera Bibi, jeji myška Tonička a fenka Avia, cukroví a dobrá nálada. Pan František má rád pořádně veselo a to se mu splnilo. Bylo u něj rušno a byl šťastný a spokojený. A TAK TO MÁ BÝT!!!