INSTAND

Dobrovolník je člověk, který ve svém volném čase bez nároku na honorář pomáhá druhým.

Dobrovolníci mohou působit v sociálních, zdravotnických, kulturních, vzdělávacích aj. zařízeních. Proč mít dobrovolníky v organizaci? Je úžasné spolupracovat s lidmi, kteří svou činnost dělají s radostí a věnují svůj čas pomoci druhým. Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu. Dobrovolníci tráví volný čas se seniory, lidmi s mentálním postižením, dětmi, poskytují podporu lidem ve zdravotnických zařízeních a mnoho dalšího. Naše organizace zajistí veškerou činnost dobrovolníků. Dobrovolnické programy máme akreditované u Ministerstva vnitra ČR podle zákona o dobrovolnické službě.

Poradenství

Jako regionální dobrovolnické centrum poskytujeme odborné poradenství v oblasti dobrovolnictví. Může se jednat např. o legislativní úpravy dobrovolnictví a povinnosti z této legislativy vyplývající; akreditační řízení Ministerstva vnitra; dotace ministerstev pro oblast dobrovolnictví; založení nové dobrovolnické organizace nebo projektu/programu organizace, které se budou týkat dobrovolnictví (v případě potřeby ze strany jednotlivých dobrovolnických organizací, přijímajících organizací i dobrovolníků v kraji).

V případě potřeby se obraťte na Romanu Trutnovskou, e-mail: trutnovska@instand.cz, tel.: 775 375 864.

Co je potřeba ze strany přijímací organizace
  • kontaktní osoba v přijímací organizaci pro komunikaci s dobrovolnickým centrem
  • zázemí pro dobrovolníky – záznamové archy, dobrovolnická skříňka na pomůcky pro činnost dobrovolníků aj.
Příprava dobrovolníků k činnosti
  • Dobrovolníkům poskytujeme předvstupní přípravu k výkonu dobrovolnické činnosti, každý dobrovolník absolvuje 4 hodinové vstupní školení. Návštěvu na nečisto se zkušeným dobrovolníkem v přijímací organizaci.
  • S dobrovolníkem uzavíráme Dohodu o dobrovolnické činnosti, přílohou smlouvy je kodex dobrovolníka, mlčenlivost a souhlas se zpracováním osobních údajů. K smlouvě dobrovolník dokládá výpis z rejstříků trestů a podpisem smlouvy prohlašuje, že je zdravotně způsobilý k výkonu dobrovolnické činnosti.
  • Každý dobrovolník je pojištěn pro případ odpovědnosti pojištěného (dobrovolníka) za škodu, způsobenou jiné osobě úrazem, nemocí, poškozením, zničením nebo pohřešováním (ztrátou) věci a pro případ úrazu, kdy je pojištěn život nebo zdraví pojištěné osoby (dobrovolníka) na riziko smrti úrazem a trvalých následků úrazu, to vše při výkonu dobrovolnické činnosti. Jedná se o pojistnou smlouvu č.: 001-0088-018, která vyhovuje zákonu o dobrovolnické službě.
  • dobrovolníkům zajišťujeme pravidelné supervizní setkání a individuální konzultace

Chcete mít dobrovolníky ve Vaší organizaci?

Rádi to zajistíme. Kontaktujte koordinátorku dobrovolníků

Staňte se jednou z partnerských organizací