INSTAND

Kdo je dobrovolník?

Naši současní dobrovolníci jsou z řad studentů gymnázií, z pedagogické školy a VOŠ ve věku 17 – 21 let. Převážná část těchto studentů se chce hlásit na vysoké školy humanitního a pedagogického zaměření. V poslední době přibývají dobrovolníci v produktivním věku Tvoří již téměř polovinu dobrovolníků. V současné době jsou našimi dobrovolníky i samotní lidé s postižením, kteří také chtějí pomáhat. Tito dobrovolníci potřebují mnohem větší podporu od koordinátorů, ale i přes to se nám tento model velice osvědčil.

Nejčastější motivací k dobrovolnictví je, že chtějí pomoct někomu potřebnému, smysluplně trávit svůj volný čas, získat cenné zkušenosti pro budoucí studium či zaměstnání a poznat nové lidi.