Podpora pro zavádění standardů kvality sociálních služeb v ÚSP pro děti a mládež Městského ústavu sociálních služeb v Plzni

Cílem tohoto „miniprojektu“ bylo podpořit 2 ústavy sociální péče (ÚSP) pro děti a mládež s mentálním postižením v zavádění standardů kvality sociálních služeb tak, aby uspěly při inspekcích a aby co nejdříve zavedly standardy kvality sociálních služeb.

V jeho rámci proběhly 3 klíčové aktivity:

  1. Školící seminář pro pracovníky 2 ÚSP s tímto obsahem: seznámení s klíčovými standardy kvality sociálních služeb, příprava na zpracování sebehodnotícího dotazníku, příprava procesu sebehodnocení, naplánování práce jednotlivých pracovních týmů se sebehodnotícím dotazníkem, modelová ukázka práce s dotazníkem ve skupinách.
  2. Vlastní sebehodnocení 2 ÚSP: práce se sebehodnotícím dotazníkem v jednotlivých pracovních týmech. Účelem sebehodnocení je podpora při zavádění standardů kvality do konkrétních podmínek zařízení a současně i zmapování úrovně připravenosti jednotlivých zařízení k naplňování standardů.
  3. Konzultace nezávislých odborníků a zástupců zřizovatele nad sebehodnotícími dotazníky přímo v jednotlivých zařízeních sociálních služeb. Cílem konzultací bylo poskytnout pracovníkům zařízení podporu pro porozumění klíčových oblastí standardů kvality v kontextu jimi poskytovaných služeb a poskytnout náměty pro rozvoj služby v konkrétních podmínkách zařízení.