Podpora rozvoje kvality sociálních služeb v Pelhřimově

Cílem projektu bylo podpořit schopnosti a dovednosti zadavatelů a poskytovatelů sociálních služeb v Pelhřimově, kteří zajišťují integraci uživatelů těchto služeb do běžného života a na trh práce.

Cíle projektu navazovaly na aktivity města Pelhřimov, které jsou podchyceny i v hlavních dokumentech, především v Komunitním plánu sociálních služeb ve městě Pelhřimov, ale také ve Strategickém plánu rozvoje města Pelhřimova. Specifickými cíli projektu bylo zlepšit úroveň dovedností a schopností pracovníků sociálních služeb v Pelhřimově prostřednictvím vzdělávacích aktivit, zajistit zvýšení kvality a dostupnosti sociálních služeb ve městě Pelhřimov prostřednictvím sebehodnocení a auditů kvality sociálních služeb, aktualizací Adresáře poskytovatelů sociálních služeb zvýšit informovanost obyvatel města Pelhřimov a okolních měst v souladu s výsledky Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Pelhřimov a s výstupy z auditů.

Příjemce grantu: Městský úřad Pelhřimov, Partner projektu: INSTAND, o. s.