INSTAND

prostřednictvím zvýšení kompetencí zaměstnanců a posílením spolupráce s veřejnou správou

Číslo projektu: 62500-2021-005-0049. 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project was supported by the OSF Foundation within the Active Citizens Fund programme, which aims to support civil society and strengthen the capacities of non-profit organizations. The programme is financed by the EEA and Norway Grants.

termín realizace: 1.4.2022 – 31.3.2024
kontakt: Mgr. Romana Trutnovská, trutnovska@instand.cz, tel.: 775 375 864
 
Projekt je zaměřen na pracovníky, spolupracovníky organizace a dobrovolníky. Cílem je zvýšení kompetencí a kapacit organizace prostřednictvím vzdělávání pracovníků, tvorba strategického plánu rozvoje, zlepšení práce dobrovolníků včetně jejich vzdělávání a posílení spolupráce s NNO a veřejnou správou v kraji.
 
We were established in 2004. Since the time we have been trying profesionalize our service and our team. Instand is known for its social work. Last year we were establish as a Regional Voluntary Centre for our region (procurement by MInistry of Interior). We would like to cooperate closely with local goverment mainly in voluntary issue. Unfornatully we found that we do not have enough capacity in our ourganization and enough experienced team for social, voluntary and political issue. We would like to be more professional and be a partner for local goverment. We need more education and practice for the team (internal, external and volunteers).