Projekt na vzdělávání pedagogů

Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením

V rámci globálního grantu Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Karlovarském kraji II, CZ.1.07/1.3.42 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost realizuje INSTAND, o. s. v období od I. 10. 2013 do 31. 12. 2014 projekt „Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením“. Partnerem projektu je Střední odborná škola pedagogická, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary.

Projekt reaguje na zájem pedagogů o vzdělávání v oblasti začleňování lidí s postižením do společnosti a zkušenosti žadatele z realizace projektů zaměřených na začleňování lidí s postižením v Karlovarském kraji.

Cílem projektu je rozšířit odborné a praktické znalosti pedagogů vyučujících odborné předměty na středních odborně zaměřených školách a humanitně zaměřené předměty na základních školách, základních školách praktických a gymnáziích v oblasti začleňování lidí s postižením interaktivní formou výuky s využitím praktických příkladů z regionu, ČR i zahraničí. Účinnost projektu podpoří skripta pro pedagogy a webové stránky.

Projekt propojuje sociální a pedagogické perspektivy realizované prostřednictvím partnerství se „Střední odbornou školou pedagogickou, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary“. Konkrétní podobu vzdělávacích modulů bude žadatel konzultovat s partnerskou školou tak, aby vzdělávání co nejvíce odpovídalo potřebám pedagogických pracovníků.

Témata vzdělávacích kurzů:

  • Nové přístupy v sociální práci
  • Využívání přirozené podpory a dobrovolnictví v integraci lidí s postižením do společnosti
  • Podporované rozhodování a vytváření sociální sítě kolem člověka s postižením
  • Alternativní a augmentativní komunikace
  • Inkluzivní vzdělávání
  • Individuální plánování osobního rozvoje a individuální přístup k osobám s postižením
  • Supervize pro pedagogické pracovníky
  • Sebezkušenost a sebereflexe