Sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva Libereckého kraje

Cílem projektu bylo podpořit sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatelstva prostřednictvím konzultačního procesu s uživateli, poskytovateli a zřizovateli sociálních služeb v Libereckém kraji za účelem zlepšit jejich znalosti a dovednosti. Projekt si kladl za cíl vytvořit podmínky pro prosazení odpovídající kvality sociálních služeb v Libereckém kraji a zajistit ochranu zranitelných skupin, především seniorů a lidí se zdravotním postižením před špatným zacházením a nízkou úrovní sociálních služeb.

Hlavními aktivitami projektu bylo vzdělávání pracovníků sociálních služeb, sebehodnotící a konzultační proces k zavádění standardů kvality pro poskytovatele sociálních služeb zřizovaných obcemi a NNO a vydání informační brožury o sociálních službách pro uživatele a metodické příručky pro poskytovatele a zřizovatele sociálních služeb v Libereckém kraji.

Projekt měl tyto hlavní cíle:

  1. zlepšit úroveň dovedností a schopností pracovníků sociálních služeb v Libereckém kraji prostřednictvím vzdělávacích aktivit
  2. rozšířit proces zvyšování kvality a dostupnosti na poskytovatele sociálních služeb, které zřizují obce, města a NNO prostřednictvím sebehodnotícího a konzultačního procesu
  3. zajistit další profesionální růst pracovníků sociálních služeb a rozvoj jejich schopností přípravou vzdělávání školitelů a supervizorů pro sociální služby v Libereckém kraji
  4. zajistit udržitelnost výstupů projektu publikováním metodiky sebehodnocení kvality poskytovaných služeb.

 

Příjemce grantu: Krajský úřad Libereckého kraje, Partner projektu: INSTAND, o. s.