Vzdělávání pedagogů v nových přístupech v oblasti sociálního začleňování lidí se zdravotním postižením

Projekt reagoval na zájem pedagogů o vzdělávání v oblasti začleňování lidí s postižením do společnosti a zkušenosti žadatele z realizace projektů zaměřených na začleňování lidí s postižením v Karlovarském kraji. Projekt byl realizován v Karlovarském kraji.

LRG logo_OPVK Cílem projektu bylo rozšířit odborné a praktické znalosti pedagogů vyučujících odborné předměty na středních odborně zaměřených školách a humanitně zaměřené předměty na základních školách, základních školách praktických a gymnáziích v oblasti začleňování lidí s postižením interaktivní formou výuky s využitím praktických příkladů z regionu, ČR i zahraničí. Účinnost projektu podpořila skripta pro pedagogy a webový portál.

Projekt propojoval sociální a pedagogické perspektivy realizované prostřednictvím partnerství se “Střední odbornou školou pedagogickou, gymnázium a VOŠ Karlovy Vary”. Konkrétní podobu vzdělávacích modulů žadatel konzultoval s partnerskou školou tak, aby vzdělávání co nejvíce odpovídalo potřebám pedagogických pracovníků.

Témata realizovaných vzdělávacích modulů:

  • Nové přístupy v sociální práci
  • Využívání přirozené podpory a dobrovolnictví v integraci lidí s postižením do společnosti
  • Podporované rozhodování a vytváření sociální sítě kolem člověka s postižením
  • Alternativní a augmentativní komunikace
  • Inkluzivní vzdělávání
  • Individuální plánování osobního rozvoje a individuální přístup k osobám s postižením
  • Supervize pro pedagogické pracovníky
  • Sebezkušenost a sebereflexe

Každý vzdělávací modul byl realizován dvakrát. V rámci výuky byly využívány interaktivní metody, teoretický základ byl propojen se sebezkušenostní a praktickou stránkou s využitím praktických příkladů z regionu, ČR i zahraničí.

V rámci projektu byly vytvořeny nástroje pro podporu praktického využití získaných znalostí v další pedagogické praxi cílové skupiny projektu, konkrétně skripta (i ve snadném čtení), školící materiály a webové stránky.

Skripta jsou ke stažení zde 

Období realizace: 1. 10. 2013 – 31. 12. 2014

Rozpočet projektu: 1 201 673,06 Kč.

 

Kontakt na projektového manažera:

Mgr. Romana Trutnovská
e-mail: trutnovska@instand.cz
tel: 605 001 954