Vzdělávání, příprava a realizace transformace pobytových služeb

Hlavním cílem veřejné zakázky v Individuálním projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ bylo zlepšit systém poskytování sociálních služeb především osobám se zdravotním postižením a konkrétními akcemi podpořit proces jejich přechodu z tradičních pobytových zařízení.

LRG projekty kvary loga

 

Hlavním cílem veřejné zakázky v Individuálním projektu Karlovarského kraje „Poskytování sociálních služeb, které jsou dostupné a kvalitní z pohledu uživatele“ bylo zlepšit systém poskytování sociálních služeb především osobám se zdravotním postižením a konkrétními akcemi podpořit proces jejich přechodu z tradičních pobytových zařízení.

V rámci tohoto projektu byla zpracována strategie a metodika přechodu uživatelů z pobytových služeb a realizován přechod 30 uživatelů.

V rámci analytických činností byla zpracována analýza nákladovosti alternativních služeb a jejího srovnání s tradičními pobytovými službami v Karlovarském kraji. Celý proces transformace byl zachycen v kvalitativní studii.

Během realizace projektu byli vyškoleni odborníci v supervizích dovednostech, kteří jsou schopni prostřednictvím supervizí podporovat a zvyšovat kvalitu sociálních služeb v regionu.

Vedoucím pracovníkům, sociálním pracovníkům a pracovníkům v sociálních službách bylo poskytnuto vzdělání prostřednictvím akreditovaného programu MPSV „Rozvoj kvality v sociálních službách“.

Byly zpracovány a analyzovány strategické plány rozvoje poskytovatelů sociálních služeb, které byly vybrány zadavatelem.

Období realizace: 1. 7. 2009 – 31. 3. 2011

Rozpočet veřejné zakázky: 27 850 000,- Kč

Více informací na: www.ipkktransformace.cz