Zvyšování kvality sociálních služeb v Havlíčkově Brodě k zajištění podpory sociálního začleňování

Cílem projektu bylo prostřednictvím vzdělávání a zavádění standardů v sociálních službách v Havlíčkově Brodě podpořit sociální začleňování zranitelných skupin obyvatel města. Cílovou skupinou projektu byly organizace poskytující sociální služby, organizace zřizované městem či krajem i NNO.

Město ve spolupráci s externími odborníky navazovalo na již započaté aktivity v oblasti komunitního plánování a vzdělávání ke standardům kvality sociálních služeb procesem sebehodnocení v jednotlivých organizacích a následnými konzultacemi. Na základě zjištění ze sebehodnotícího procesu projekt stanovil hlavní principy rozvoje jednotlivých sociálních služeb. V souladu s těmito principy poskytovatelé služeb za externí podpory vytvořili rozvojové plány jednotlivých zařízení. Celý proces byl podpořen vzdělávacími aktivitami reagujícími na zjištěné potřeby sociálních služeb a informačními aktivitami – konference, společná setkání.

Příjemce grantu: Městský úřad v Havlíčkově Brodě

Role o. s. INSTAND: Partner

Podpořeno z Programu Phare 2003 RLZ