INSTAND

Projekt „Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center“
reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724
Projekt byl spolufinancován z Evropské unie, Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky
Předmětem projektu byla realizace činností Regionálního dobrovolnického centra
Doba realizace: 1. 5. 2020 – 30. 4. 2022