Včera se na dětském oddělení Karlovarské krajské nemocnice vyráběly kočky v rámci výtvarných dílen. Moc děkujeme paní Kamile Součkové, která s dětmi tvořila.