Vzdělávací programy pro průběžné vzdělávání úředníků

Absolventi znají principy podporovaného rozhodování a dokážou zhodnotit, v kterých případech je vhodné tento nástroj zvolit.

Absolventi znají právní zakotvení vybraných institutů podporovaného rozhodování a umí ho v praxi využít.

Absolventi mají informace o zahraničních modelech a umí je využít v praxi.

Absolventi umí individuálně plánovat a komunikovat s klientem a podporovat klienta při rozhodování.

Vzdělávacích dnů: 2

Vzdělávacích hodin: 16

Kapacita: Minimálně 15, maximálně 30

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona)
 • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona )
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
 • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)Cena programu
  Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 30.

  Školitelé
  PhDr. Jaroslava Sýkorová, Mgr. Romana Trutnovská

 

 

Absolventi znají principy opatrovnictví a jeho alternativ a umí zhodnotit, v jakých případech je vhodné tento institut využít.

Absolventi znají novou právní úpravu institutu opatrovnictví a umí ho využít v praxi.

Absolventi mají informace o zahraničních modelech a umí vybrané prvky využít v praxi.

Absolventi umí individuálně plánovat s klientem a sestavit opatrovnický plán.

Vzdělávacích dnů: 2

Vzdělávacích hodin: 16

Kapacita: Minimálně 15, maximálně 30

Místo
Program realizujeme jako seminář na klíč. Místo konání si určí objednatel.

Termín konání
Program realizujeme jako seminář na klíč. Termín konání si určí objednatel.

Cílová skupina

 • pracovníci v sociálních službách-další vzdělávání (dle § 116 odst. 9 Zákona)
 • sociální pracovníci (dle § 111 Zákona )
 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a Zákona)
 • fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči (dle § 117a Zákona)Cena programu
  Cena semináře se odvíjí od celkového počtu účastníků. Maximální počet je 30.

  Školitelé
  PhDr. Jaroslava Sýkorová, Mgr. Romana Trutnovská