25. 9. 2023

13:30-16:00

  • Krize jako nebezpečí i příležitost
  • Fáze krize
  • Obranné chování v krizi
  • Pomoc s řešením krize
  • Aktuální reakce na stres – rozpoznání a vhodné reakce

Vstup zdarma