8.2.2022

Zveme Vás tímto na dvoudenní akci DNY DOBROVOLNICTVÍ KARLOVARSKÉHO KRAJE, která se koná 2-3.3.2022 v Krajské knihovně v Karlových Varech. 2.3.2022 se dozvíte nejen o dobrovolnictví, ale také o syndromu vyhoření a józe smíchu. Další den je věnován dobrovolnictví u studentů, firemnímu dobrovolnictví, stresu a mnoho dalšího. 

Během dnů dobrovolnictví si můžete zakoupit krásné výrobky a tím podpořit dobrovolnictví v Karlovarském kraji. Těšíme se na Vás!

Koncepce rozvoje dobrovolnictví v České republice s akcentem na zajištění regionální a oborové dostupnosti dobrovolnictví v podobě dobrovolnických center, reg.č.CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_029/0003724