INSTAND

Křesadlo 2022

Cena pro obyčejné lidi, co dělají neobyčejné věci

Cenu Křesadlo začala v r. 2001 začala udělovat organizace Hestia, která se věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Většina lidí se domnívá, že dobrovolníci pomáhají zejména lidem, kteří jsou v nepříznivé situaci, v nemocnicích, v zařízeních sociálních služeb apod. Dobrovolnictví je ale všude kolem nás! Vzpomeňme si na dobrovolné hasiče, skauty, dobrovolníky v knihovnách, na kulturních a sportovních akcích, na lidi, kteří bez nároku na odměnu opravují památky či zvelebují prostředí kolem sebe. Ti všichni se zaslouží naši pozornost a poděkování.

Otevřete oči, rozhlédněte se v okolí a najdete v něm plno dobrovolníků, kterým patří velký dík, za to, co dělají. Projevte jim ho a nominujte je do 15. 4. na cenu Křesadlo za rok 2022!

Záštitu nad předáváním cen Křesadlo 2022 převzal hejtman Karlovarské kraje Ing. Petr Kulhánek a primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA. Slavnostní ceremoniál udílení cen se bude konat 16. června 2023 v hotelu Imperiál.

Za rok 2022 převezme cenu Křesadlo pět dobrovolníků.

Nominační formulář


Ročník 2020

Gratulujeme a děkujeme výhercům ceny Křesadlo 2020

  • Ing. Čop Martin – za pomoc a obětavost při organizování a koordinování potravinové sbírky.
  • Fiala Petr – za výrobu více než 4000ks ochranných štítů pro lidi v 1. linii v době pandemie a organizaci charitativní sbírky „Káva za dobrý skutek“.
  • Havránková Jitka – za pomoc, obětavost a aktivní nasazení pro maminky-samoživitelky a jejich děti.
  • Hofbauer Josef – za dlouhodobou dobrovolnou činnost a nasazení v českém pohraničí, kde pravidelně finančně a věcně podporuje tamní sociálně slabé obyvatele.
  • Zábranová Petra, Luhanová Věra (dvojčata) – za jejich obětavost, nadšení a energii, kterou pomáhají rodičům samoživitelům a rodinám v nouzi.