INSTAND

Cena pro obyčejné lidi, co dělají neobyčejné věci

Cenu Křesadlo začala v r. 2001 začala udělovat organizace Hestia, která se věnuje podpoře, rozvoji a propagaci dobrovolnictví v České republice. Hlavním cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit práci dobrovolníků, upozornit na přínos dobrovolnických činností v naší společnosti, zviditelnit příběhy vzájemné a nezištné pomoci, a především podpořit další lidi k zapojení se do dobrovolnických aktivit.

Většina lidí se domnívá, že dobrovolníci pomáhají zejména lidem, kteří jsou v nepříznivé situaci, v nemocnicích, v zařízeních sociálních služeb apod. Dobrovolnictví je ale všude kolem nás! Vzpomeňme si na dobrovolné hasiče, skauty, dobrovolníky v knihovnách, na kulturních a sportovních akcích, na lidi, kteří bez nároku na odměnu opravují památky či zvelebují prostředí kolem sebe. Ti všichni se zaslouží naši pozornost a poděkování.

Nominační formulář


Ročník 2022

Gratulujeme a děkujeme výhercům ceny Křesadlo 2022

Křesadla za rok 2022 v Karlovarském kraji již znají své majitele!

V pátek 16. 6. proběhlo slavnostní předávání ceny Křesadlo za rok 2022 v hotelu Imperial v Karlových Varech. Pět dobrovolníků si domů odneslo Křesadla, symboly vykřesané jiskřičky lidství.  Záštitu nad touto akcí převzal hejtman Karlovarského kraje Ing. Petr Kulhánek a primátorka města Karlovy Vary Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA.

Křesadlo je prestižní ocenění vybraných dobrovolníků replikou historického křesadla za jejich nezištnou dobrovolnou službu. Cílem udělování ceny Křesadlo je ocenit dobrovolníky, zviditelnit dobrovolnictví a neziskový sektor, vzbudit v lidech zájem o dobrovolnou činnost i respekt k těm, kteří ji vykonávají. Myšlenka každoročního ocenění dobrovolníků vznikla v rámci Mezinárodního roku dobrovolníků v roce 2001.

V Karlovarském kraji má cena Křesadlo také již dlouholetou tradici. 12 ročníků udělovalo cenu Mateřské centrum Karlovy Vary. Tento rok poprvé naše Dobrovolnické centrum INSTAND a věřím, že tato premiéra dopadla na výbornou.

Devítičlenná porota složená ze zástupců veřejné správy, neziskových organizací, pedagogů a sponzorů vybrala z 23 nominovaných 5 dobrovolníků, kteří převzali Křesadla.

Cenu získala Simona Riedlová za podporu, kterou poskytuje popáleným lidem skrze platformu Burnfighters a také osvětu, kterou šíří na školách v této oblasti. Jan Rzounek (přezdívaný Hrzi) za jeho dlouhodobou dobrovolnickou činnost v plaveckém oddílu SK Kontakt, jeho ochotu, lidskost a profesionalitu, se kterou plave s lidmi s handicapem. Zdeněk Janský za jeho obrovskou energii, kterou věnuje organizaci benefičních koncertů zaměřených na nemocné lidi a jejich rodiny. Vít Lodr za dlouhodobou dobrovolnou činnost při obnově hradu Hartenberg, a také za celoživotní nasazení do záchrany kulturního i přírodního dědictví. Barbora Polanská za dlouhodobou dobrovolnickou činnost, kterou láskyplně věnuje seniorům.

Večer se nesl v krásné atmosféře 23 příběhů úžasných lidí. Všem patří velké DĚKUJI za to, co dělají.

Cenu Křesadlo předáváme v Karlovarském kraji jednou za dva roky a již nyní se těšíme na další příběhy dobrovolníků – obyčejných lidí, kteří dělají neobyčejné věci.

Ročník 2020

Gratulujeme a děkujeme výhercům ceny Křesadlo 2020

  • Ing. Čop Martin – za pomoc a obětavost při organizování a koordinování potravinové sbírky.
  • Fiala Petr – za výrobu více než 4000ks ochranných štítů pro lidi v 1. linii v době pandemie a organizaci charitativní sbírky „Káva za dobrý skutek“.
  • Havránková Jitka – za pomoc, obětavost a aktivní nasazení pro maminky-samoživitelky a jejich děti.
  • Hofbauer Josef – za dlouhodobou dobrovolnou činnost a nasazení v českém pohraničí, kde pravidelně finančně a věcně podporuje tamní sociálně slabé obyvatele.
  • Zábranová Petra, Luhanová Věra (dvojčata) – za jejich obětavost, nadšení a energii, kterou pomáhají rodičům samoživitelům a rodinám v nouzi.